พุทธบุตรต้องเป็นหนึ่งเดียวกัน เหมือนดวงตะวันที่เป็นหนึ่งเดียว
we are dbuddhist we are one

รวมข้อมูลที่ถูกต้องของวัดพระธรรมกายและพระพุทธศาสนา
เพื่อความเข้าใจและความสามัคคีของชาวพุทธ

เรื่องเด่น

บทความจากนักเขียน

หลากหลายบทความ ในแง่มุมต่างๆ ทั้ง แนวคิด คำสอน ความเป็นอยู่ วิถีชีวิต ฯลฯ ผ่านปลายปากกาจากนักคิดนักเขียน ที่เมื่อคุณได้สัมผัสอาจทำให้คุณเปลี่ยนความคิดเดิมที่เคยรู้สึกต่อพระพุทธศาสนาและวัดพระธรรมกาย

บทความเด่น

 

ยุทธศาสตร์ การส่งเสริมความเข็มแข็งของสถาบันศาสนา

ยุทธศาสตร์

ความเข้มแข็งของศาสนาพุทธ

this is a title

ฮี่โร่ 20 บาท

ถ้าคุณมีเงิน 20 บาท

หลักวินิจฉัย

ใครคือพุทธเถรวาท

พุทธติดกรอบ

กับพุทธกระแสหลัก

วัดพระธรรมกาย

เป็นภัยต่อความมั่นคง?

การเผยแผ่

พระพุทธศาสนาเชิงรุก

ส่องวัดพระธรรมกาย

 

 

ศาสนสมบัติ

ประโยช์นของการสร้างใหญ่เพื่ออะไร

 

วิถีชาววัด

เปิดเผยชีวิตที่เสียสละที่แสนยิ่งใหญ่

 

แนวคิดและหลักการ

ทำไมคนถึงเข้าวัดนี้เยอะ เขาสนใจอะไร

 

บทความวิชาการ

ก้าวแห่งพุทธศาสตร์

 

ต่างประเทศ

ทำไมต้องเผยแผ่ไปต่างประทศ

 

สังคมสงเคราะห์

งานด้านช่วยเหลือทางด้านสังคม

เราคิดอะไร ?

ความจริงในสิ่งที่เป็น มากกว่าสิ่งที่คุณเคยรู้ เป็น อยู่ คือ วัดพระธรรมกาย เรื่องราวมากมายอีกหลายแง่มุม เปิดรอคุณเข้ามาสัมผัส สร้างความเข้าใจในมุมมองใหม่ ที่อาจทำให้คุณเปลี่ยนใจด้วยความรู้สึกที่ต่างไปจากเดิม

dbuddhist