วิถีชีวิตชาววัด

พระภิกษุสามเณร

“ความงดงามที่แท้จริงเกิดจากความพร้อมเพรียงและใจที่สงบ เลื่อมใสของเหล่าพุทธบริษัท”

ประเทศไทยมีวัดและองค์กรพระพุทธศาสนาที่เข้มแข็งหลายแห่ง ไม่ได้ด้อยไปกว่าประเทศใดเลย คนไทยเป็นคนฉลาด มีความสามารถเฉพาะตัวไม่น้อยหน้าคนชาติใดในโลก

อ่านต่อ

ศิษย์วัดพระธรรมกาย

“บ้านพักอุบาสกวัดพระธรรมกาย พักได้หลังละ ๑๒ คน อาศรมอุบาสิกาวัดพระธรรมกาย พักได้ราว ๗๐๐ คน ตื่นตี ๔ ครึ่งมาสวดมนต์ด้วยกัน”

ศิษย์วัดพระธรรมกาย โดยทั่วไปเรียกว่า สมาชิกอาศรมอุบาสก อุบาสิกา คือ ผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป มีศรัทธาจะช่วยงานวัดตลอดชีวิต รักษาศีล ๘ ช่วยงานด้านต่าง ๆของวัด ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ปัจจุบันมีประมาณ ๑,๐๐๐ คน

 

อ่านต่อ

สาธุชน ญาติโยม

ไปวัดทุกวันอาทิตย์ สร้างชีวิตให้มีคุณค่า

วัดพระธรรมกาย มีญาติโยมเข้าวัดปฏิบัติธรรมจำนวนมาก ในวันสำคัญมีผู้มาร่วมงานจำนวนหลายแสนคน หากวัดต่าง ๆ ในประเทศไทยมีญาติโยมมาปฏิบัติธรรมจนเต็มวัดได้อย่างนี้ เป็นที่หวังได้ว่า ศีลธรรมจะกลับคืนสู่สังคมไทย พระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรือง

อ่านต่อ

เจ้าอาวาส

พระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) เมื่อจบสวนกุหลาบ ได้มาปฏิบัติธรรมกับคุณยายอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง ศิษย์เอกหลวงปู่สด วัดปากน้ำภาษีเจริญ

พระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย ปัจจุบันอายุ ๗๐ ปี ท่านเริ่มศึกษาธรรมะเมื่อ ปี พ.ศ. ๒๕๐๖ ขณะเรียนอยู่ที่โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย และได้ไปปฏิบัติสมาธิภาวนากับคุณยายอาจารย์อุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง ศิษย์เอกของหลวงพ่อสด วัดปากน้ำภาษีเจริญ

อ่านต่อ

 

 

ทำไมเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายครองอังสะแขนยาวด้วย

 

บ้านเราเป็นเมืองร้อน  ถ้าไม่มีเหตุจำเป็นจริงๆ คงไม่มีใครอยากใส่เครื่องนุ่งห่มหนาๆ หลายๆ ชั้น
หลวงพ่อธัมมชโยอายุ 70 ปีแล้ว เมื่อหลายปีผ่านมาท่านป่วยเป็นโรคเบาหวานและโรคลม  ทำให้มีอาการสะท้านเมื่อเจอลมกระทบ  จึงต้องใช้อังสะแขนยาวและถุงเท้าช่วยป้องกัน 

อ่านต่อ

 

 

เราคิดอะไร ?

ความจริงในสิ่งที่เป็น มากกว่าสิ่งที่คุณเคยรู้ เป็น อยู่ คือ วัดพระธรรมกาย เรื่องราวมากมายอีกหลายแง่มุม เปิดรอคุณเข้ามาสัมผัส สร้างความเข้าใจในมุมมองใหม่ ที่อาจทำให้คุณเปลี่ยนใจด้วยความรู้สึกที่ต่างไปจากเดิม

dbuddhist