รายงานสรุป ความร่วมมือโปรเจค “ก้าวแห่งพุทธศาสตร์ 0.7.2”

มังกรภูผาตะวันตกแห่งเกียวโต

 

มหาวิทยาลัย Ryukoku หรือ มังกรภูผาแห่งบุพพปณิธานอารามตะวันตก เป็นมหาวิทยาลัยแห่งนิกายโจโดะชินชู สายนิชิฮองกังจิ ถือเป็นสุดยอดศูนย์การศึกษาและพัฒนาบุคลากรที่เก่าแก่ พร้อมทั้งมีความทันสมัย มีความยิ่งใหญ่ในตำนานแห่งวงการพุทธญี่ปุ่น

 

อ่านต่อ

 

สวนบุปผา พานิพพานแห่งรินไซเซน

 

มหาวิทยาลัย Hanazono หรือ สวนบุปผา พานิพพาน เป็นมหาวิทยาลัยแห่งนิกายเซน สายรินไซ ถือเป็นศูนย์การศึกษาชั้นนำในการพัฒนาบุคลากรของสายรินไซ โดยเฉพาะคำสอนของท่าน Eisai ก่อตั้งเมื่อปี 1872 สำเร็จเป็นมหาวิทยาลัยเมื่อปี 1949

 

อ่านต่อ

 

พระอภิธรรมิกาจารย์แห่งนิจิเร็น มิตรแท้แห่งวัดพระธรรมกาย

 

ศ. Mitomo อาจารย์ใหญ่สายพระอภิธรรม และเป็นพระสังฆาธิการชั้นผู้ใหญ่แห่งนิกายนิจิเร็น ที่ทุกคนในวงวิชาการพุทธศาสตร์ในระดับนานาชาติ ให้ความเคารพและยอมรับ สถาบันการศึกษาต่างประเทศล้วนส่ง บุคลากรให้มาร่ำเรียนฝึกฝน ฝากตัวเป็นศิษย์ของท่านอยู่มิได้ขาด

 

อ่านต่อ

 

 

 

 

 

 

 

 

เราคิดอะไร ?

ความจริงในสิ่งที่เป็น มากกว่าสิ่งที่คุณเคยรู้ เป็น อยู่ คือ วัดพระธรรมกาย เรื่องราวมากมายอีกหลายแง่มุม เปิดรอคุณเข้ามาสัมผัส สร้างความเข้าใจในมุมมองใหม่ ที่อาจทำให้คุณเปลี่ยนใจด้วยความรู้สึกที่ต่างไปจากเดิม

dbuddhist