สวนบุปผา พานิพพานแห่งรินไซเซน

หยกไม่แกะ ไม่เกิดค่า คนไม่ศึกษา ไม่เกิดผล ธรรมไม่ทำ ไม่หลุดพ้น ทำไม่ทน ไม่ถึงธรรม มหาวิทยาลัย Hanazono หรือ สวนบุปผา พานิพพาน เป็นมหาวิทยาลัยแห่งนิกายเซน สายรินไซ ถือเป็นศูนย์การศึกษาชั้นนำในการพัฒนาบุคลากรของสายรินไซ

 

 

โดยเฉพาะคำสอนของท่าน Eisai ก่อตั้งเมื่อปี 1872 สำเร็จเป็นมหาวิทยาลัยเมื่อปี 1949 ศ. Sasaki เป็นผู้เชี่ยวชาญพุทธเถรวาทด้านพระวินัย ที่เปลี่ยนแปลงโลกแห่งพุทธศาสตร์ไปสู่การตื่นตัว ในการค้นคว้าพระธรรมวินัย

ผลงานวิจัยเป็นการค้นพบความรู้ใหม่แทบทั้งสิ้น ทำให้พลิกโฉมหน้าการศึกษา นำบุปผาชนมาสนใจในการเรียนรู้พุทธธรรม

ศูนย์พุทธศาสตร์ศึกษา DCI วัดพระธรรมกาย เล็งเห็นคุณค่าแห่งปัญญาพุทธธรรม ได้เดินทางแสวงหาความร่วมมือในโปรเจค ชื่อว่า “ก้าวแห่งพุทธศาสตร์ 0.7.2” เพื่อความเจริญแห่งภาวะ “ธรรมธารา” คือ การไหลบ่าขององค์ความรู้แห่งพุทธธรรม

 

 

ถ่ายทอดซึ่งกันและกันโดยปราศจากพรมแดน ศ. Sasaki เล็งเห็นประโยชน์ใหญ่ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

จึงยินดีให้การสนับสนุนและความร่วมมือต่าง ๆ ดุจผีเสื้อและดอกไม้ที่ช่วยกันสร้างสวนบุปผาแห่งธรรม เพื่อให้หมู่ชนได้รื่นรมย์แห่งจิตวิมุตต์


 

 

เราคิดอะไร ?

ความจริงในสิ่งที่เป็น มากกว่าสิ่งที่คุณเคยรู้ เป็น อยู่ คือ วัดพระธรรมกาย เรื่องราวมากมายอีกหลายแง่มุม เปิดรอคุณเข้ามาสัมผัส สร้างความเข้าใจในมุมมองใหม่ ที่อาจทำให้คุณเปลี่ยนใจด้วยความรู้สึกที่ต่างไปจากเดิม

dbuddhist