หยุดยืนยันว่าพระลิขิตเป็นของจริง

  
ส่วนพระลิขิตคือข้อเขียนตามวาระโอกาส เช่น โอวาทวันปีใหม่ ไม่มีผลบังคับตามกฏหมาย

เอกสารเรื่องปาราชิกนั้น เป็นพระลิขิตไม่มีผลบังคับทางกฎหมายแต่อย่างใด และมีเนื้อหาที่ละเมิดกฏหมาย ละเมิดพระธรรมวินัย และละเมิดกฎมหาเถรสมาคม

**การพยายามยืนยันว่าพระลิขิตดังกล่าวเป็นของจริงเท่ากับการพยายามตอกย้ำทำลายพระเกียรติยศของสมเด็จพระญาณสังวรฯสมเด็จพระสังฆราช** โดยไม่มีผลทางกฎหมาย

เพื่อรักษาพระเกียรติยศของสมเด็จพระสังฆราช  พระลิขิตนั้นเป็นของปลอมแน่นอน ด้วยเหตุผลดังนี้

1.เป็นไปไม่ได้ที่สมเด็จพระญาณสังวรฯ สมเด็จพระสังฆราชซึ่งมีความรู้ทางธรรมสูงยิ่ง  จะมีพระลิขิตที่มีเนื้อหาละเมิดกฏหมาย  และละเมิดพระธรรมวินัย เช่นนั้น
             

2. กลุ่มบุคคลผู้ไม่หวังดีพยายามออกมาพูดว่าผู้ตรวจการเเผ่นดินได้ยืนยันแล้วว่าพระลิขิตดังกล่าวเป็นความจริง  ทั้งที่ผู้ตรวจการแผ่นดินไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญการพิสูจน์เอกสารว่าจริงหรือเท็จ  แต่กองพิสูจน์หลักฐาน  สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้ยืนยันว่ามีการปลอมพระลิขิตเกิดขึ้นจริง โดยออกรายงานที่ 1001 / 2545 ลงวันที่ 30 กรกฎาคมพ. ศ. 2545  ลงความเห็นว่า พระลิขิตของสมเด็จพระสังฆราชทั้ง 6 รายการเป็นพระลิขิตปลอม มีการดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องแล้ว

     3. ผู้ที่ยืนยันว่าพระลิขิตเป็นของจริง มีจิตใจโหดร้ายมาก  สมเด็จพระญาณสังวรฯ สมเด็จพระสังฆราชสิ้นพระชนม์ไปแล้ว  เผาแล้ว เก็บกระดูกแล้ว  ยังพยายามขุดกระดูกของพระองค์ขึ้นมาประจานว่าทำผิดกฏหมายและพระธรรมวินัย  ทั้งที่มหาเถรสมาคมและผู้เกี่ยวข้องพยายามแก้ไขเรื่องด้วยความนุ่มนวล  รักษาพระเกียรติยศของสมเด็จพระสังฆราช  จนเรื่องจบไปเป็น 10 ปีแล้ว

             

4. ขอสื่อมวลชน  หน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง  และพี่น้องชาวพุทธทั้งปวง  อย่าได้หลงเชื่อ  อย่าเต้นตามกระแสของขบวนการบ่อนทำลายพระเกียรติยศของสมเด็จพระสังฆราช และพระพุทธศาสนา

5. ขอให้ขบวนการผู้ใจบาปหยาบช้า  จงหยุดพฤติกรรมชั่วที่โจมตีแทรกแซงการปกครองคณะสงฆ์โดยทันที

 

 

SO WHAT YOU THINK ?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Nobis,
possimus commodi, fugiat magnam temporibus vero magni recusandae? Dolore, maxime praesentium.

Contact With Me