ช่วยน้ำท่วมภาคใต้

รายงานพิเศษตอน1

วัดพระธรรมกายลงพื้นที่ช่วยน้ำท่วมภาคใต้

 

โดยพื้นที่ที่จะเข้าไปนั้น รถไม่สามารถสัญจร ต้องใช้เรือเป็นพาหนะอย่างเดียว จึงต้องลง เรือเข้าไปหลายกิโลเมตร เพื่อเข้าไปในชุมชน เพื่อมอบถุงยังชีพให้บ้านแต่ละหลัง ก็ได้รับความอนุเคราะห์จากชาวบ้านเป็นอย่างดี

 

อ่านต่อ

รายงานพิเศษตอน2

วัดพระธรรมกายลงพื้นที่ช่วยน้ำท่วมภาคใต้

ทีมงานธุดงคสถานนครธรรมผู้แทน มูลนิธิธรรมกาย วัดพระธรรมกาย
ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในชุมชนบ้านหกหนำและชุมชนบ้านทัพควาย ต.ทางพูน อ.เฉลิมพระเกียรติ 200 หลังคาเรือน

อ่านต่อ

รายงานพิเศษตอน3

วัดพระธรรมกายลงพื้นที่ช่วยน้ำท่วมภาคใต้

รอยยิ้ม  คำขอบคุณ ที่ทุกท่านมอบให้คือกำลังใจ ให้เราทำหน้าที่ต่อไปไม่สิ้นสุด
ทีมงาน #ธุดงคสถานนครธรรม

อ่านต่อ

รายงานพิเศษตอน4

วัดพระธรรมกายลงพื้นที่ช่วยน้ำท่วมภาคใต้

บางบ้านที่ไปโยมบอกว่าไม่มีใครเขามาช่วยเลยเพราะด้วยระยะที่ลำบาก ทำให้เข้ามาไม่ถึง
ถุงยังชีพที่คณะสงฆ์นำไปมอบให้จึงประดุจสิ่งที่ชโลมใจให้คลายจากความทุกข์ได้ฉับพลัน

อ่านต่อ

 

เราคิดอะไร ?

ความจริงในสิ่งที่เป็น มากกว่าสิ่งที่คุณเคยรู้ เป็น อยู่ คือ วัดพระธรรมกาย เรื่องราวมากมายอีกหลายแง่มุม เปิดรอคุณเข้ามาสัมผัส สร้างความเข้าใจในมุมมองใหม่ ที่อาจทำให้คุณเปลี่ยนใจด้วยความรู้สึกที่ต่างไปจากเดิม

dbuddhist