พื้นฐานความสุขความสำเร็จของมนุษย์

นิสัยของประชาชาติหนึ่งเป็นตัวกำหนดชะตาของประชาชาตินั้น

  • ทำไมญี่ปุ่นในสมัยจักรพรรดิเมจิราว พ.ศ. 2411 เมื่อเปิดประเทศจึงพัฒนาประเทศได้เร็ว จนก้าวเป็นมหาอำนาจประเทศหนึ่งของโลก
  • เมื่อแพ้สงครามโลกครั้งที่ 2 โตเกียวเหลือแต่ซากปรักหักพัง  ประเทศญี่ปุ่นเสียหายยับเยิน  ทำไมในเวลาเพียง 20 ปี  ญี่ปุ่นก็ฟื้นตัวกลายเป็นมหาอำนาจเศรษฐกิจของโลกได้อีก

อ่านต่อ

 

วัดที่ดีควรเป็นอย่างไร

บางคนบอกว่า...วัดใหญ่ไม่ดี  วัดในอุดมคติ คือ วัดที่อยู่ในป่า ไม่มีไฟฟ้า ใช้ตะเกียงและเทียน ไม่มีประปา ตักน้ำใช้จากบ่อ บางคนบอกว่า...วัดควรอยู่ไม่ไกลจากชุมชนเกินไป ญาติโยมจะได้ไปทำบุญ  ฟังเทศน์ สวดมนต์นั่งสมาธิสะดวก

อ่านต่อ

เคล็ดลับในการเลี้ยงลูกให้ดี คือ การฝึกนิสัยดีให้ลูก

เคล็ดลับในการเลี้ยงลูกให้ดี
พ่อแม่ทุกคนอยากให้ลูกเป็นคนดี เรียนเก่ง ประสบความสำเร็จในชีวิต แต่ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไร จะพูดสอนบ่อย ๆ บางทีลูกก็จะรำคาญ หาว่าพ่อแม่จู้จี้ขี้บ่น
เคล็ดลับในการเลี้ยงลูกให้ดีนั้น การสอนด้วยคำพูดเป็นเพียงการนำร่องเท่านั้น หัวใจสำคัญอยู่ที่การฝึกนิสัยของลูก ถ้าลูกนิสัยดีทั้งการเรียน ความประพฤติ การทำงาน และการครองชีวิตจะดีหมด

อ่านต่อ

การเดินธุดงค์ธรรมยาตรา

พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประทานโอวาทไว้ว่า “จรถ ภิกฺขเว ..... ” ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงเที่ยวจาริกไป เพื่อประโยชน์ เพื่อความสุขแก่มหาชน เพื่อความเอ็นดูแก่โลก
ในครั้งพุทธกาล พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงนำพระสงฆ์สาวกจำนวนนับหมื่นรูป เดินธุดงค์ธรรมยาตราจากเมืองสู่เมือง เพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนา อาทิ นำพระสงฆ์ ๑๔,๐๐๐ รูป เดินธรรมยาตราจาก กรุงราชคฤห์ สู่ กรุงกบิลพัสดุ์ ตอนหลังตรัสรู้ใหม่ ๆ

อ่านต่อ

พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเป็นเลิศในการบริหารจัดการ

เป็นที่น่าเสียใจว่า ปัจจุบันมีชาวพุทธบางส่วนคิดว่า พระพุทธศาสนาจะต้องไม่มีการบริหารจัดการ  ปล่อยให้ทุกอย่างเป็นไปเองตามธรรมชาติ
การที่พระสงฆ์หมู่ใหญ่มีการฝึกอบรมให้เป็นระเบียบเรียบร้อย มีความพร้อมเพรียง กลับถูกมองว่าเป็นการสร้างภาพจัดฉาก นี่คือความเข้าใจผิด และเข้าไม่ถึงพระปัญญาคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพราะในความเป็นจริง “พระสัมมาสัมพุทธเจ้า คือ ผู้เป็นเลิศในการบริหารจัดการ”

อ่านต่อ

เราคิดอะไร ?

ความจริงในสิ่งที่เป็น มากกว่าสิ่งที่คุณเคยรู้ เป็น อยู่ คือ วัดพระธรรมกาย เรื่องราวมากมายอีกหลายแง่มุม เปิดรอคุณเข้ามาสัมผัส สร้างความเข้าใจในมุมมองใหม่ ที่อาจทำให้คุณเปลี่ยนใจด้วยความรู้สึกที่ต่างไปจากเดิม

dbuddhist