ปกิณกะ

พระธรรมาจารย์ซุยยวิ๋น

พระผู้ทรงธรรมมีมหาเมตตา แม้จะโดนทำร้ายแทบปางตาย
พระธรรมาจารย์ ซุยยวิ๋น 虚云老和尚(ค.ศ.1840-1959) พระเถระนักปฏิบัติธรรม ผู้มีอายุถึง 119 ปี ท่านเคยเดินธุดงค์ข้ามประเทศ และภาวนาเข้าฌานสมาบัติยาวถึง ๙ วันบ้าง ๑๘ วันบ้าง

อ่านต่อ

 

 

ความร่วมมือในการแปลพระไตรปิฎกระหว่างจีนและไทย

ความร่วมมือในการแปลพระไตรปิฎกระหว่างจีนและไทย 1 ปี 1
ครั้งที่คณะทำงานจากมหาวิทยาลัยปักกิ่งมาเก็บตัวแปลพระสูตร ณ ประเทศไทย ในวันที่ 4 มกราคม 2017 อัครศาสตราจารย์ต้วนฉิง รองศาสตราจารย์เย่ส้าวหย่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฟ่านจิงจิง แห่งสถาบันวิจัยคัมภีร์ใบลานสันสกฤตและคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาได้มาเยี่ยมเยียนศูนย์พุทธศาสตร์ DCI และดำเนินการแปล พระไตรปิฎกบาลีเป็นจีน เป็นระยะเวลาถึง 20 วัน นอกจากนี้ระหว่างวันที่ 20 – 21 มกราคม

อ่านต่อ

จดหมายข่าวงานสัมมนา “คัมภีร์จารึกและการสืบทอดพระพุทธศาสนา”

ในวันที่ 20 - 21 มกราคม 2017 งานสัมนา “คัมภีร์จารึกและการสืบทอดพระพุทธศาสนา” ซึ่งจัดโดยศูนย์พุทธศาสตร์ดีซีไอ และสถาบันวิจัยคัมภีร์ใบลานสันสกฤตและคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา ได้เปิดตัวขึ้นและปิดม่านลงอย่างสมบูรณ์งดงาม

อ่านต่อ

 

 

 

 

 

 

 

 

เราคิดอะไร ?

ความจริงในสิ่งที่เป็น มากกว่าสิ่งที่คุณเคยรู้ เป็น อยู่ คือ วัดพระธรรมกาย เรื่องราวมากมายอีกหลายแง่มุม เปิดรอคุณเข้ามาสัมผัส สร้างความเข้าใจในมุมมองใหม่ ที่อาจทำให้คุณเปลี่ยนใจด้วยความรู้สึกที่ต่างไปจากเดิม

dbuddhist