ปกิณกะ

เก็บตกใต้ร่มโพธิ์

เจดีย์ต้องทรงสูง ๆ สิ (ไม่ต้องเสียงสูง)
เวลาเข้าเวป Pantip และหลุดเข้าไปที่ห้องศาสนา หากคุณคิดว่าจะเข้าไปหาความสงบร่มเย็นทางใจ และเพิ่มรอยหยักในสมองเกี่ยวกับความรู้ทางพุทธศาสนาบ้าง... ฮีฮีฮี... แนะนำเข้าไปเลย (พร้อมยาดมไว้ข้างมือด้วย)

อ่านต่อ

ไม่สายเกินไป กับคนมีฝัน

หากคุณเริ่มต้นใหม่อายุ 50 หรือ 60 ปี กับฝันที่ยิ่งใหญ่ กล้าฝันกันไหม? “ไม่มีคำว่าสาย จงเปล่งประกาย”

อ่านต่อ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เราคิดอะไร ?

ความจริงในสิ่งที่เป็น มากกว่าสิ่งที่คุณเคยรู้ เป็น อยู่ คือ วัดพระธรรมกาย เรื่องราวมากมายอีกหลายแง่มุม เปิดรอคุณเข้ามาสัมผัส สร้างความเข้าใจในมุมมองใหม่ ที่อาจทำให้คุณเปลี่ยนใจด้วยความรู้สึกที่ต่างไปจากเดิม

dbuddhist