เกี่ยวกับพระลิขิต

พระลิขิตสมเด็จพระสังฆราชที่กล่าวโทษพระธัมมชโยว่าปาราชิก  เป็นของจริงหรือไม่ครับ

 

เรื่องนี้มีข้อโต้แย้งกันว่าเป็นพระลิขิตจริงหรือไม่  ทำให้เกิดความสับสนในหมู่ชาวพุทธ  แต่ทางวัดพระธรรมกายซึ่งน่าจะชี้แจง  กลับนิ่งเงียบมาตลอด 10 กว่าปี  จากการสืบเสาะหาหลักฐานของทีมงานเพจ  ปรากฎดังนี้

อ่านต่อ

หยุดยืนยันว่าพระลิขิตเป็นของจริง

พระบัญชาของสมเด็จพระสังฆราช  จะมีได้เฉพาะในเรื่องที่กฎหมายกำหนด เช่น พระบัญชาแต่งตั้งเจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะภาค เป็นต้น ต้องมีหัวกระดาษเป็นตรา “พระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช” และเนื้อหาจะต้องมีระบุว่า อาศัยอำนาจตามความในกฎหมายมาตราใดชัดเจน โดยเนื้อหาของพระบัญชาอาจจะต้องไม่ขัดกับกฎหมาย พระธรรมวินัย และกฎมหาเถรสมาคม จึงจะมีผลบังคับตามกฎหมาย

อ่านต่อ

ใครปลอมพระลิขิตสมเด็จพระสังฆราช

คณะสงฆ์เถรวาทในประเทศไทยมี 2 นิกาย คือ

  1. มหานิกาย
  2. ธรรมยุติกนิกาย

 อ่านต่อ

 

เราคิดอะไร ?

ความจริงในสิ่งที่เป็น มากกว่าสิ่งที่คุณเคยรู้ เป็น อยู่ คือ วัดพระธรรมกาย เรื่องราวมากมายอีกหลายแง่มุม เปิดรอคุณเข้ามาสัมผัส สร้างความเข้าใจในมุมมองใหม่ ที่อาจทำให้คุณเปลี่ยนใจด้วยความรู้สึกที่ต่างไปจากเดิม

dbuddhist