นักเขียน

นักเขียน

พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ

สมชาย ฐานวุฑโฒ

พบกับสาระ และประเด็นอันแหลมคม


พระศุภโชค สุภฺคโค

สุภฺคโค ภิกขุ

บางสิ่งไม่ได้เรียนรู้แค่การฟัง

แสงศศิน

นักวิชาการอิสระ

แต่ไม่เป็นอิสระจากวิชาการ

ไผ่ขาว

นักวิชาการอิสระ

เส้นทางอีกกว้าง เปิดหัวใจรับมัน

สามเณรปุญญพัฒน์ มนวรรธน์

นักเขียนหน้าใหม่

สู่โลกกว้างด้วยความเข้าใจ

เราคิดอะไร ?

ความจริงในสิ่งที่เป็น มากกว่าสิ่งที่คุณเคยรู้ เป็น อยู่ คือ วัดพระธรรมกาย เรื่องราวมากมายอีกหลายแง่มุม เปิดรอคุณเข้ามาสัมผัส สร้างความเข้าใจในมุมมองใหม่ ที่อาจทำให้คุณเปลี่ยนใจด้วยความรู้สึกที่ต่างไปจากเดิม

dbuddhist